Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Sz 79/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Miasto Szczecin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Arkońskie

IV SA/Wa 616/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony przyrody

IV SA/Wa 1915/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Wa 673/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 590/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 459/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy