Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 498/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia wniosku R. K. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych za nieprzekazanie w terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy

II OSK 1961/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zagórzu w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1128/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki na obszarze części wsi Smardzewice

II OZ 660/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie , Nr III/13/2014 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II OSK 2030/14 - Wyrok NSA z 2016-02-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 992/15 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu.

II OSK 53/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy

II OSK 2335/14 - Wyrok NSA z 2016-06-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi K. w Gminie M.

II OSK 79/15 - Wyrok NSA z 2016-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy [...]

II OSK 67/15 - Wyrok NSA z 2016-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tzw. obszar 'A' po byłej cukrowni w mieście [...]