Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 742/17 - Wyrok NSA z 2019-02-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S.

II SA/Kr 46/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 'Sidzina

II SA/Kr 1557/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXXVIII/562/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza (z późn. zm.) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części, a to w zakresie § 3 ust.10 pkt 4 lit. b i lit. c oraz w zakresie § 3 ust.10 pkt 6 lit. a i lit. b.

II SA/Lu 944/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 738/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr V/29/2019 Rady Gminy Lanckorona w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej wskazanie, że na terenach, na których występuje udokumentowane złoże piaskowców krośnieńskich 'Skawinki' w kat. C1, - złoża tego nie przewiduje się do eksploatacji, przy czym dotyczy to działek ewidencyjnych nr 2790/4, 2790...

II SA/Kr 785/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XII/218/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Armii Krajowej - Piastowska'

II SA/Kr 796/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę nr III.27.2018 Rady Gminy Czernichów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zagacie

II SA/Kr 835/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XLIII/285/2018 Rady Gminy Koniusza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków Wielki , Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów-Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin,...

II SA/Kr 400/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-02

Sprawa ze skargi M. S. na UCHWAŁĘ NR XV/142/2012 RADY GMINY KORZENNA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 6 - Łęka/Koniuszowa I. stwierdza nieważność załącznika nr 1 do UCHWAŁY NR XV/142/2012 RADY GMINY KORZENNA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 6 - Łęka/Koniuszowa w zakresie w jakim rysunek planu obejmuje teren oznaczony symbolem 1 MU1; I...

II SA/Kr 1085/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr LXXVII/1131/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Wielicka - Wschód'
1   Następne >   3