Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II OSK 3047/12 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy