Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2351/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

IV SA/Wa 2467/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 2767/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy