Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2909/14 - Wyrok NSA z 2016-08-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 2007/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 1858/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-16

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy