Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1297/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak [...] w przedmiocie uzgodnień decyzji ustalającej warunki zabudowy

II OZ 136/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] I. dz. [...] w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy

II OZ 261/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...] w przedmiocie uzgodnienia decyzji o lokaliz...

II OZ 892/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OZ 891/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy