Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 157/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1423/13 - Wyrok NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II OSK 1278/09 - Wyrok NSA z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji celu publicznego

II OSK 2353/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OSK 312/13 - Wyrok NSA z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 441/13 - Wyrok NSA z 2014-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 848/10 - Wyrok NSA z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1472/08 - Wyrok NSA z 2009-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy

II OZ 433/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DOZ-OA-6700/462/08[BS/124/08] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II OSK 654/11 - Wyrok NSA z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
1   Następne >   +2   +5   10