Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 549/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 333/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2166/13 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Katowice w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II OSK 360/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Puławy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2891/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie doprowadzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego do stanu zgodnego z zapisami studium

II OSK 2873/12 - Wyrok NSA z 2013-05-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej W. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłość Zarządu Dzielnicy B. w przedmiocie postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy

II OSK 2167/13 - Wyrok NSA z 2013-12-09

Sprawa ze skargi kasacyjnej [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Katowice w przedmiocie warunków zabudowy terenu