Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 2845/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

Sprawa ze skargi kasacyjnej M. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Radomia w sprawie warunków zabudowy 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2/ zasądza od Prezydenta Miasta Radomia na rzecz M. S. kwotę 500 (pięćset) zł tytułem zwrotu kosztów postę...

II OSK 2711/13 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Sprawa ze skargi kasacyjnej S.J. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S.J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Radomia po wyroku WSA w Warszawie w sprawie VIII SA/Wa 1157/10 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, 2. zasądza od Prezydenta Miasta Radomia na rze...

II OSK 914/14 - Wyrok NSA z 2014-10-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 483/14 - Wyrok NSA z 2014-09-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. M. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M. na przewlekłość Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku