Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 2094/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 585/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Lu 186/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-12-20

Sprawa ze skargi D. T. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Lu 187/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-12-20

Sprawa ze skargi D. T. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie warunków zabudowy