Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SAB/Ke 45/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-08-29

Sprawa ze skargi L. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 889/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-16

Sprawa ze skargi I. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta W. w przedmiocie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego