Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 900/19 - Wyrok NSA z 2019-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 3112/18 - Wyrok NSA z 2019-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 1507/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza 'Nowy Sącz - 54' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.