Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1351/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi D., położonego w obrębach: D. i K.

II SA/Ol 1063/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Iława w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II OSK 1225/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 587/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 17 uchwały oraz teren oznaczony symbolem P,U na załączniku nr

II SA/Wr 807/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zgorzelec w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów stwierdza nieważność w § 5 pkt 4 we fragmencie 'itp.', § 8 ust. 11, § 10 ust. 8, § 14 ust. 16 zaskarżonej uchwały.

II OSK 2106/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Milejewo w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 359/15 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skargi kasacyjne Rady Gminy T. oraz Grupy mieszkańców reprezentowanej przez Stowarzyszenie '[...]' w B. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predestynowanych pod lokal...

II SA/Gd 714/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi O., B., J.

II SA/Wr 804/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Domaniów w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniów

II SA/Wr 753/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zgorzelec w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Tylice, gmina Zgorzelec
1   Następne >   +2   +5   9