Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1351/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi D., położonego w obrębach: D. i K.

II OSK 1225/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2106/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Milejewo w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 359/15 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skargi kasacyjne Rady Gminy T. oraz Grupy mieszkańców reprezentowanej przez Stowarzyszenie '[...]' w B. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predestynowanych pod lokal...

II OSK 3369/14 - Wyrok NSA z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łącko w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko

II OSK 3069/15 - Wyrok NSA z 2016-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2811/14 - Wyrok NSA z 2016-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2562/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skargi kasacyjne Grupy mieszkańców reprezentowanej przez Stowarzyszenie '[...]' w B., M. R. i R.Ż.-T. oraz Wojewody Pomorskiego od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg Wojewody Pomorskiego oraz Grupy mieszkańców reprezentowanej przez Stowarzyszenie'[...]' w B. na uchwałę Rady Gminy T. nr XI 113/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 992/15 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu.

II OSK 3353/14 - Wyrok NSA z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. G. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ś.
1   Następne >   3