Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 220/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin , nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu P.

II SA/Ke 1050/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-30

skarg B. G., M. G. i M. G. na uchwałę Rady Gminy Miedziana Góra w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie Gminy Miedziana Góra

II SA/Gd 537/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi dot. dz. o nr [...] w gminie stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Bd 1326/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Gminy Gostycyn w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 764/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 47/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr IV/22/2007 Rady Gminy Zielonki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 22 w granicach administracyjnych Sołectwa Węgrzce rejon Krzemionka stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej obejmującej § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d, § 22 oraz stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części graficznej obejmującej załącznik graficzny (rysunek planu) w zakr...

II SA/Wr 847/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wińsko w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Wińsko i Kleszczowice

II SA/Wr 795/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W.W. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowości B. i B.W.