Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 675/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Iława w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Ząbrowo - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 725/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego