Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2964/14 - Wyrok NSA z 2016-08-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego