Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2964/14 - Wyrok NSA z 2016-08-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

II OSK 3231/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ł.