Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Wr 1664/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-04-25

skarg R. M., A. M., P. R. i M. N. na uchwałę Rady Gminy w Prószkowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 417/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zarzutu na projekt planu miejscowego

II SA/Op 415/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-04-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Komprachcicach w przedmiocie zarzutu na projekt planu miejscowego

II SA/Op 410/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Izbicko w przedmiocie zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 1948/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Turowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 430/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-04-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie zarzutów na projekt planu zagospodarowania przestrzennego