Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2211/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2756/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2730/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chodzieży w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego