Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 858/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 738/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 78 obręb wsi Marcinowo

II OSK 1425/14 - Wyrok NSA z 2016-02-05

Skargi kasacyjne J. D. i W. M. od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skarg J. D. i W. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku nr XLV/381/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec

II SA/Sz 1228/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Dąbie

II OSK 1287/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 40/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo - terenów usług turystycznych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Ol 397/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zalewie w przedmiocie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo

II SA/Go 189/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr [...] I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 4 ust. 10 i 11 oraz § 4 ust. 9 w zakresie sformułowania: 'w związku z czym wymagana jest przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr [...] z drogą gminną', II. zasądza od Gminy na rzecz Wojewody kwotę 480 (...

II OSK 1906/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 9'.

II SA/Bk 79/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   14