Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 371/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w przedmiocie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Stefana Okrzei

II SA/Łd 179/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w przedmiocie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki

II SA/Wr 127/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Milickiej, Prusickiej, Jędrzejowskiej, Roosevelta, s. Hilgi Brzoski w Trzebnicy

II SA/Gl 207/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krzanowicach w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 343/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wilczyn