Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 421/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

Sprawa ze skargi C. M. na załącznik nr 3 w przedmiocie opinii Komisji do Spraw Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu dla terenu górniczego 'L. I' i 'M. I' w granicach terenu chronionego miasta L.

II SA/Wr 92/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. Z. w przedmiocie odrzucenia wezwania do usunięcia prawa

II SA/Wr 360/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na skargę

II SA/Wr 40/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta L.

II SA/Wr 117/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 202/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu P. S. i O. Z.

II SA/Wr 329/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania w rejonie Parku S. i Ogrodu Zoologicznego we W.

II SA/Wr 37/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na skargę

II SA/Wr 95/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. Z. w przedmiocie odrzucenia wezwania do usunięcia prawa

II SA/Wr 36/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie odstąpienia od sporządzenia planu dla terenu górniczego 'L. I' i 'M. I' w granicach terenu chronionego miasta L.
1   Następne >   +2   5