Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 803/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. , nr [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy G.

II OZ 698/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. Nr . w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 676/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Wniosek E. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały Rady m. st. Warszawy z 10 października 2006 r. nr LXXXII/2746/2006 w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy w części dotyczącej działek nr [...] i nr [...] z obrębu [...] oraz nr [...] z obrębu [...] w sprawie ze skargi kasacyjnej Rady m. st. Warszawy od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze s...

II OZ 1328/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gdańska nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1086/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] , nr [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OZ 26/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Płotach r. Nr XVIII/177/2008 w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kocierz

II OZ 27/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Płotach Nr XVII/286/2009 w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty

II OZ 1267/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II OZ 455/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Sanoka , nr XXXII/238/08 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 572/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zwierzyńcu Nr [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2