Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OW 141/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy terenu sygn. akt II SA/Gl 542/15

II OZ 1067/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1068/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1042/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 2595/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi H. K. i

II OZ 1152/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Zażalenie na Rzecz Rozwoju Sołectw; Krowice, Redecz Kalny, Gmina Lubraniec na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Włocławku nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1120/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie z 25 września 2015 r. sygn. akt II SA/Ol 779/15 w zakresie odrzucenia skargi S. P. na postanowienie SKO z [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia

II OZ 1095/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1096/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Słupsku w ...

II OSK 2624/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1   Następne >   2