Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

OSK 1059/04 - Wyrok NSA z 2005-02-03

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania