Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OW 15/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem stwierdzającym uzgodnienie warunków zabudowy

II OZ 1329/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji dróg gminnych z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości

II OSK 1717/07 - Wyrok NSA z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody O. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1237/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w...

II OZ 1286/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 1308/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej

II OZ 1328/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji dróg gminnych z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości

II OSK 34/08 - Wyrok NSA z 2008-04-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 240/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 1209/08 - Wyrok NSA z 2008-11-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta O. z dnia [..], nr [..] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Śródmieścia Starego Miasta w O.
1   Następne >   2