Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 2794/14 - Wyrok NSA z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 111/14 - Wyrok NSA z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej we wznowionym postępowaniu