Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 2794/14 - Wyrok NSA z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 207/14 - Wyrok NSA z 2014-03-07

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 659/14 - Wyrok NSA z 2014-04-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 111/14 - Wyrok NSA z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej we wznowionym postępowaniu

II OSK 2471/14 - Wyrok NSA z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1182/14 - Wyrok NSA z 2014-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2377/14 - Wyrok NSA z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1101/14 - Wyrok NSA z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. '[...]' w gminie Sławno

II OSK 784/14 - Wyrok NSA z 2014-06-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w P. nr [...] w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1656/14 - Wyrok NSA z 2014-08-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie sprostowania omyłki w uchwale dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2