Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2573/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-18

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2698/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie ustalenia lokalizacji przebudowy i rozbudowy ulic