Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 131/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej S. z dnia [...] r. Nr [...] w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej S. Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'S.

II OSK 911/16 - Wyrok NSA z 2016-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 82/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 321/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

II SA/Gd 645/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 313/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2552/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2837/16 - Wyrok NSA z 2016-12-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2749/16 - Wyrok NSA z 2016-12-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2847/16 - Wyrok NSA z 2016-12-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2