Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 911/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 764/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji dr...

II SA/Ke 269/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-08-31

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej