Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 426/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy P.

II SA/Wr 292/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Oleśnica w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica

II SA/Wr 427/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działek nr 69/2, 47/7 i 47/8 obręb M.