Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1888/09 - Wyrok NSA z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Raszyn w przedmiocie rozpatrzenia zarzutu złożonego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej