Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 264/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Poznania w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II OSK 464/07 - Wyrok NSA z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1207/07 - Wyrok NSA z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] W. w przedmiocie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

II OSK 868/13 - Wyrok NSA z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce w przedmiocie uchwalenia zmiany nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce

II OSK 360/05 - Wyrok NSA z 2005-12-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie protestów do projektu planu miejscowego

II OSK 687/08 - Wyrok NSA z 2009-01-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w przedmiocie odrzucenie protestu wniesionego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości O.

II OSK 1954/06 - Wyrok NSA z 2007-10-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 953/13 - Wyrok NSA z 2014-08-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 525/13 - Wyrok NSA z 2014-08-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1902/22 - Wyrok NSA z 2022-12-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
1   Następne >   2