Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Op 482/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia powrotu gospodarstwa rolnego do pierwotnego właściciela

II SA/Op 583/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów

II SA/Op 584/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów, przyznania ekwiwalentnych gruntów zamiennych i przyznania odszkodowania

II SA/Op 252/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

II SA/Op 252/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

II SA/Op 503/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie przekazania obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej oraz ekwiwalentu

II SA/Op 410/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-19

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu

II SA/Op 409/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w akcie własności ziemi

II SA/Op 285/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy zmiany lasu na użytek rolny

II SA/Op 10/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przejęcia praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej oraz ekwiwalentu
1   Następne >   2