Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd WSA we Wrocławiu X

II SAB/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nieodpłatnego przekazania następcom prawnym działki gruntu w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin