Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

OSK 367/04 - Postanowienie NSA z 2005-08-12

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. N. na: 1) niewykonanie przez Ministra Środowiska wyroku NSA sygn. akt II SAB 178/00 i o zastosowanie art. 31 ust. 1 ustawy o NSA w przedmiocie odwołania od decyzji Wojewody Katowickiego

II OZ 1257/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska , nr [...] w przedmiocie dopuszczenia Komitetu Budowy Osiedla '[...]' do udziału w postępowaniu na prawach strony

II OZ 1267/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska , nr [...] w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych