Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 40/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uregulowania własności nieruchomości rolnej

II OZ 924/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II OZ 481/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-16

Zażalenie na postanowienie NSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia zażalenia o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty od skargi kasacyjnej, sygn. akt II OZ 481/05 na decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania

II OZ 1043/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie scalenia gruntów

II OZ 943/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktów własności ziemi

II OZ 882/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 509/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wyjaśnienia w trybie art. 113 § 2 K.p.a. wątpliwości co do treści decyzji

II OZ 393/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji scaleniowej

II OZ 883/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 148/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie II SA 2657/01 zakończonej wyrokiem NSA
1   Następne >   2