Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1089/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Hajnowskiego w przedmiocie udostępnienia listy uczestników scalenia, przesłania kserokopii map działek wydzielonych podczas scalenia oraz ich wypisów