Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

OSK 441/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanowił odrzucić skargę kasacyjną.

OSK 1346/04 - Wyrok NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości.

OSK 1452/04 - Wyrok NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

OSK 1156/04 - Wyrok NSA z 2005-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

OSK 1171/04 - Wyrok NSA z 2005-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości.

OSK 1377/04 - Wyrok NSA z 2005-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

OSK 1296/04 - Wyrok NSA z 2005-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odszkodowaniu za nieruchomość

OSK 1409/04 - Wyrok NSA z 2005-05-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie zezwolenia na wejście na nieruchomość

OSK 1463/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu działki nr 223 i nr 238 położonych we wsi B.

OSK 1475/04 - Wyrok NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania