Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 509/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 177/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 164/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], ...

I OSK 956/06 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OW 120/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. W. w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczony grunt

I OW 123/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. i S. małż. K. w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczony grunt

I OZ 25/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K. - P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odszkodowania za grunty zajęte pod drogę

I OZ 127/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 161/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

I OW 29/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga L. O., M. D., W. N., R. B. i B. B.-B. na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, sygn. akt II SA/Po 85/08
1   Następne >   3