Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 552/08 - Wyrok NSA z 2009-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 841/09 - Wyrok NSA z 2009-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 403/08 - Wyrok NSA z 2009-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 839/08 - Wyrok NSA z 2009-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej