Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 210/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 459/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 675/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1881/07 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] o uchyleniu decyzji Wojewody P. z dnia [...] w części dotyczącej przyznania odszkodowania i w tym zakresie stwierdzającej nieważność decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia [...], zaś utrzymującej w mocy decyzję Wojewody P. z dnia [...] w czę...

I OZ 793/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OZ 43/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 127/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 594/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1904/07 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...]

I OZ 985/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 42/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej