Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 164/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], ...

I OZ 127/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 133/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 153/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomo...

I OZ 155/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OZ 154/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 165/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia o...

I OZ 179/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie zawarte w pkt 4 wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania