Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1414/07 - Wyrok NSA z 2009-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 981/08 - Wyrok NSA z 2009-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 114/09 - Wyrok NSA z 2009-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia n...

I OSK 159/09 - Wyrok NSA z 2009-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o odszkodowaniu

I OSK 515/08 - Wyrok NSA z 2009-04-01

Skargi kasacyjne B. N., Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Prezydenta Miasta Poznania wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, Miasta Poznania i Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w W. na decyzję Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie stwierdzenia ni...

I OSK 568/08 - Wyrok NSA z 2009-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odszkodowania za poniesioną szkodę

I OSK 652/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. N., G. N.-G., H. S. i K. S. o wymierzenie Ministrowi Budownictwa grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 82/06 w przedmiocie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 712/08 - Wyrok NSA z 2009-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 789/08 - Wyrok NSA z 2009-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1837/07 - Wyrok NSA z 2009-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   6