Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 509/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenie administracyjnego

I SA/Wa 2114/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09, odrzuca...

I OZ 537/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

I OSK 1267/10 - Wyrok NSA z 2011-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1258/10 - Wyrok NSA z 2011-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1294/10 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 759/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 479/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-07

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 507/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenie administracyjnego

I OZ 508/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenie administracyjnego
1   Następne >   2