Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 97/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1302/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 33/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 172/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2476/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-07

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie z 13 października 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 1323/16 oddalającym skargę A. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 883/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 612/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 181/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I OZ 1003/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania zażalenia