Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 756/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 985/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju Nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 1052/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 960/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości oraz stwierdzenia następstwa prawnego

I OZ 1051/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 939/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 858/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju , znak: [..] w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania

I OZ 97/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1302/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 33/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   5